ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Сайт – https://hello2ivan.com
Благодійна організація, яка є власником цього Сайту – ГО “Центр допомоги армії, ветеранам та їх родинам” (ідентифікаційний код 42942903), (далі – Центр допомоги армії)

Опис проекту: Проект “Привіт, ваня” пропонує користувачеві зробити пожертвування для неприбуткової організації Центр допомоги армії та отримати безкоштовну послугу у вигляді фотографії/відео напису на артилерийському снаряді/танку.

Мета проекту: сбір коштів для допомоги Збройним Силам України у війні з РФ.

Необхідна сума для допомоги: 100000000 гривень.

У разі якщо проект не буду реалізований, кошти залишаться на рахунку організації Центр допомги армії та будуть витрачені на потреби військових у війні з РФ.

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://hello2ivan.com. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару або обміну благодійних внесків на послуги дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://hello2ivan.com створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару або Послуги за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.4. Продавець – ГО “Центр допомоги армії, ветеранам та їх родинам” (ідентифікаційний код 42942903), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 18000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, офіс. 32

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар або надати Послугу, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти їх на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

2.3. Продавець надає Товари безплатно, за умови оплати Благодійного Внеску, мінімальна ціна якого зазначена у характеристиках обраного Товару.

2.4. Під Замовленням у нижче приведеному документі мається на увазі оплата Благодійного Внеску, який буде спрямовано на ГО “ЦЕНТР ДОПОМОГИ АРМІЇ, ветеранам та їхнім родинам” для допомги Збройним силам України, Територіальній обороні, Добровольчим формуванням у боротьбі за Україну , в обмін на виконання Послуги, зазначеної на сторінці вибору Товару у його характеристиках.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму замовлення, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім’я, e-mail Покупця;

3.3.2. деталі замовлення;

3.3.3. контактний телефон.

3.4. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару або Послуги вказуються безпосередньо перед замовленням на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-якої зі Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її в іншій Стороні. У разі ненадання необхідної чи недостовірної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

3.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення. Після оформлення Замовлення, дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару або Послуги), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

4. Ціна і Доставка Товару або Послуги

4.1 Ціни на Товари та Послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях.

4.2 Ціни на Товари та Послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару або Послуги, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару або Послуги вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.4. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар або Послугу здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Про оплату».

4.5. Товари, які представлені в Інтернет-магазині, є обміном Благодійних Внесків на послуги, що надаються Продавцем. Виходячи з цього, Товар не може бути повернуто чи обміняно.

4.6 Покупець, який здійснює переказ коштів автоматично погоджується з тим, що Він здійснює пожертвування на рахунок ГО “Центр допомоги армії, ветеранам та їх родинам” та дає згоду на трату коштів для закупівлі війскьвої амуніції, автомобілів для Збройних Сил України.

4.7 Проводячи оплату, Покупець, розуміє та погоджується з тим, що сума пожертвування не підлягає поверненню.

5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Надати Покупцю Послуги в обмін на Благодійний Внесок та передати Покупцеві підтвердження виконаних робіт відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для надання Покупцеві Послуг.

6. Повернення Товару

6.1. Виходячи з того, що в Інтернет-магазині представлені Товари та Послуги, що безплатно обмінюються на Благодійний Внесок, повернення чи обмін товару неможливе, окрім випадків, що зазначено у Цивільному кодексі України (ст. 729, 730).

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок використання Послуг, зберігання Товару придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ГО “Центр допомоги армії, ветеранам та їх родинам”

18000, м. Черкаси

п/р UA243052990000026001041609149 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

МФО 354347

ЄДРПО 42942903

Св. ПДВ – без ПДВ

тел. (068) 426 66 25